Consumenten voorwaarden

173750 00 2x

Voor zakelijke reizen hanteren we onze zakelijke voorwaarden, welke bij een bevestiging worden overeengekomen.

 

Consumentenvoorwaarden Bohemian Birds B.V.

1. Toepasselijkheid

Dit zijn de aanvullende voorwaarden (hierna: de “Voorwaarden”) van Bohemian Birds B.V., gevestigd aan het Tussen de Bogen 113, 1013 JB Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nr. 60662077, hierna: “Bohemian Birds”, die van toepassing zijn op iedere overeenkomst die je met ons sluit. Zo zorgen we ervoor dat we elkaar goed begrijpen. Uiteindelijk vertrouw jij ons om jou een geweldige reiservaring te bezorgen, en dat is precies wat wij ook willen! Lees onderstaande dus goed door, zo kunnen we onverwachte verrassingen voorkomen.

Naast deze Voorwaarden zijn de ‘ANVR Reizigersvoorwaarden §1. ANVR-Reisvoorwaarden voor pakketreizen’ (hierna: “ANVR Reisvoorwaarden”) van toepassing op de reis. In geval van tegenstrijdigheid tussen het reisvoorstel, deze Voorwaarden en de ANVR Reisvoorwaarden, prevaleert eerst reisvoorstel, vervolgens deze Voorwaarden en als laatste de ANVR Reisvoorwaarden. Deze Voorwaarden zijn niet van toepassing op incentive-/of zakenreizen.

2. Boeking en bevestiging

Om een boeking te maken kies je een reis op onze website, of je laat ons een op maat gemaakte reis voor jou of jouw groep samenstellen. Onze reisvoorstellen zijn, tenzij anders aangegeven, 14 dagen geldig. Elke boeking moet wederzijds bevestigd worden via e-mail aan info@bohemianbirds.com. Na het bevestigen van een boeking is sprake van een “definitieve boeking” en kun je deze niet meer herroepen.

Wanneer je akkoord gaat met ons reisvoorstel hebben wij even tijd nodig om de reis te bevestigen. Dit omdat we hotels, chauffeurs, gidsen, etc. moeten bevestigen en zorgen dat alle elementen van je reis beschikbaar zijn op de gewenste data. Dit kan tot enkele weken in beslag nemen. Soms, maar niet vaak, zijn we niet in staat om (een deel van) je reis te bevestigen. In dat geval nemen we contact met je op om te zien hoe we dit op kunnen lossen. Indien je niet akkoord gaat met de voorgestelde wijzigingen dan zullen we je het geld terugbetalen voor dat specifieke deel van de reis.

We kunnen geen aanvragen voor specifieke accommodaties garanderen, omdat we alleen accommodaties aanbieden uit een speciaal geselecteerde pool. Dit betekent dat als een bepaalde accommodatie niet beschikbaar is, we je in een gelijkwaardige accommodatie kunnen onderbrengen.

Wanneer je speciale verzoeken hebt, bijvoorbeeld vanwege een medische aandoening of handicap, vraag ons dan vóór het boeken of we aan je verzoeken kunnen voldoen. Indien je boekt zonder ons vooraf op de hoogte te stellen van speciale verzoeken kunnen we niet garanderen dat we ze kunnen verwerken. Dit kan leiden tot teleurstelling of zelfs annulering van de reis op jouw eigen kosten. Laat ons per e-mail weten welke speciale verzoeken je hebt.

Zodra je een boekingsbevestiging van ons hebt ontvangen dien je deze zorgvuldig te controleren. Mocht er incorrecte of incomplete informatie in de boekingsbevestiging of enig ander document staan, informeer ons dan direct; het kan op een later moment niet meer mogelijk zijn om veranderingen aan te brengen in de bevestiging. We zijn op geen enkele manier aansprakelijk, indien we niet direct geïnformeerd zijn over onjuistheden. Wij zullen ons best doen om aangewezen fouten te corrigeren; hierbij ben jij verplicht om eventuele extra kosten die hieraan verbonden zijn te voldoen.

3. Contactpersoon

Indien je een reis met meerdere personen boekt, besluit dan wie de contactpersoon wordt: hierna de “leider” genoemd. Hij of zij is degene die de boeking bevestigt. De leider moet 18 jaar of ouder zijn. De leider staat er voor in dat de andere groepsleden toestemming hebben gegeven om namens hen een boeking te maken, hun gegevens te verstrekken en de betaling te doen. De leider is hoofdelijk aansprakelijk. Bohemian Birds is geautoriseerd om de volledige betaling bij de leider te innen.

4. Betaling

Op het moment van boeken dien je een aanbetaling te doen. De aanbetaling bedraagt de volledige kosten van de vliegtickets (indien die zijn inbegrepen in het reisvoorstel) en 40% van de resterende reissom, tenzij anders omschreven in het reisvoorstel. Uiterlijk zes weken voor vertrek dien je de resterende 60% over te maken. Indien je boeking minder dan zes weken voor vertrek is gemaakt, dien je in één keer de complete reissom te voldoen.

Betaling is enkel mogelijk via bankoverschrijving naar NL09ABNA0552455105 ten name van Bohemian Birds B.V. onder vermelding van het factuurnummer.

Voor de administratieve handelingen door Bohemian Birds die niet zijn voorzien in het reisvoorstel (bijv. het corrigeren van verkeerde gegevens op grond van artikel 2 of 5, wijzigingen na bevestiging op grond van artikel 6 e.d.) kan Bohemian Birds besluiten kosten van EUR 27 per persoon per wijziging in rekening te brengen indien het aantal administratieve handelingen aanzienlijk is. Deze kosten komen in een dergelijk geval bovenop de kosten van de wijziging.

5. Vluchten

Als de reis inclusief vluchten is, kunnen spellingsfouten in je volledige naam (zoals op je paspoort aangegeven), geboortedatum, documentnummer, etc. betekenen dat je vlucht niet doorgaat. Extra kosten die hieruit voortkomen, bijvoorbeeld voor wijziging van het ticket of vervangend vervoer, zijn geheel voor jouw eigen rekening. Zorg er dus voor dat je deze gegevens correct aan ons doorgeeft.

In het geval dat je geen vluchten via ons boekt, zorg er dan voor dat wij jouw vluchtschema uiterlijk twee weken voor vertrek ontvangen. Indien je vlucht een overstap met overnachting bevat, zorg er dan voor dat je minimaal één dag voor het begin van onze services vertrekt. Indien er wijzigingen plaatsvinden in je vluchtnummers, vluchttijden of vluchtroutes, informeer ons dan binnen 24 uur na deze wijziging. Wanneer je ons niet binnen 24 uur op de hoogte hebt gesteld van wijzigingen dan kunnen wij de extra kosten gerelateerd aan onze services op jou verhalen.

6. Wijziging of annulering door reiziger

Indien je je boeking na bevestiging wilt wijzigen zullen wij ons best doen om dit te doen. We zullen je een factuur sturen voor de kosten van de aanpassingen, eventueel vermeerderd met administratiekosten, welke je dient te betalen om de wijzigingen te bevestigen.

Wanneer je na de boeking een reis annuleert, ben je de volledige kosten van de vliegtickets (indien die zijn inbegrepen in het reisvoorstel) en 40% van de resterende reissom verschuldigd. Indien je zes weken of minder voor de vertrekdatum, of tijdens de reis, annuleert ben je de volledige reissom verschuldigd. In het reisvoorstel kan van deze paragraaf worden afgeweken.

Afhankelijk van de reden van annulering is het mogelijk om je geld terug te vragen onder de voorwaarden van je eigen reis- of annuleringsverzekering. Zulke claims dien je direct bij de betreffende verzekeringsmaatschappij in te dienen. Het voorgaande geldt eveneens in het geval een of meer leden van de groep de reis annuleren. In een sommige gevallen kan het annuleren van een of meer leden

van de groep er (tevens) toe leiden dat de kosten per persoon van de resterende leden toenemen. Bohemian Birds zal dit dan tijdig kenbaar maken.

Annulering op grond van artikel 9.9 ANVR Reisvoorwaarden is slechts mogelijk als sprake is en onder de voorwaarden van artikel 9.10 ANVR Reisvoorwaarden.

7. Prijswijzigingen en toeslagen

We hebben te maken met wijzigende wisselkoersen, visakosten, belastingen, vliegveldkosten, plotselinge stijgingen van brandstofprijzen of andere onvoorziene veranderingen in prijzen die buiten onze invloedssfeer liggen. Dit kan ertoe leiden dat wij een toeslag in rekening brengen. Dit kunnen wij doen tot twintig (20) dagen voor vertrek. Indien gewenst zal Bohemian Birds uitleggen hoe de toeslag berekend is.

8. Verzekering & Veiligheid

Je bent zelf verantwoordelijk om je reis te dekken met een geschikte reis- en/of annuleringsverzekering. De reisverzekering dient op z’n minst medische kosten te dekken, waaronder repatriëring, dood en persoonlijk letsel en verlies van of schade aan persoonlijke bezittingen, persoonlijke aansprakelijkheid, bijstand en gerechtelijke kosten. Zorg ervoor dat je reisverzekering dekkend is voor alle activiteiten die je van plan bent te ondernemen, waaronder gevaarlijke of ongewone activiteiten zoals het besturen van voertuigen, duiken, klimmen of watersport. Je dient desgevraagd een kopie van je verzekering te overhandigen aan de lokale vertegenwoordiger, en er te allen tijde één bij je te hebben waarop een 24uurs medisch noodnummer staat.

Je bent zelf verantwoordelijk om je aan alle lokale (veiligheids)voorschriften te houden (bijv. als je een veiligheidshelm dient te dragen, dan ben je verplicht dit te doen en als je een auto of ander voertuig gaat rijden dien je het daarvoor benodigde rijbewijs te bezitten). In het geval dat je je niet aan de lokale (veiligheids)voorschriften houdt, is Bohemian Birds op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk voor jouw gedrag en alle vormen van schade (voor jou en/of derden) als gevolg van jouw gedrag.

9. Aansprakelijkheid Bohemian Birds

De totale aansprakelijkheid voor schade die jij of andere leden van de groep lijden, is beperkt tot driemaal de reissom, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van ons; in die gevallen is onze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onze verzekeraar ons daadwerkelijk vergoedt.

Bohemian Birds is niet aansprakelijk voor schade die je vergoed hebt gekregen van een verzekeringsmaatschappij. Ga in geval van schade altijd eerst naar je verzekeringsmaatschappij.

Elk geval van verlies, schade, ziekte of dood als gevolg van daden of verwaarlozing of het overtreding van (veiligheids)voorschriften door jou of andere leden van de groep komt niet in aanmerking voor compensatie door ons. Wij verwachten dat onze reizigers respectvol met de lokale cultuur en gebruiken om gaan. In het geval van twijfel: vraag het voordat je iets doet. Optionele activiteiten, excursies of diensten die geen onderdeel uitmaken van de boeking zijn geheel op eigen risico.

Het recht op enige (schade)vergoeding vervalt wanneer een klacht over de reis of de dienstverlening van Bohemian Birds niet binnen een maand na afloop van de reis schriftelijk of per e-mail aan Bohemian Birds kenbaar is gemaakt. Een klacht die betrekking heeft op de reis moet tevens reeds tijdens de reis aan Bohemian Birds kenbaar zijn gemaakt, zodat zij in staat is gesteld deze klacht te verhelpen, om in aanmerking te komen voor eventuele (schade)vergoeding.

10. Paspoorten, visums en gezondheidseisen

Je paspoort en, wanneer vereist, je visum en vaccinatiebewijzen moeten voldoen aan de eisen van het land of de landen van bestemming. Zorg dat je genoeg tijd neemt om dit te doen. Indien je paspoort, visum of vaccinatiebewijzen niet aan de eisen voldoen, kan de reis worden geannuleerd zonder vergoeding. Je dient ervoor te zorgen dat je reist op een paspoort dat minimaal zes (6) maanden geldig is na terugkomst in Nederland.

11. Onze bestemmingen zijn elk verschillend

Onze bestemmingen zijn elk verschillend en onze reizen vallen in de categorie ‘avontuurlijke reizen’. Je eigen standaarden van comfort, veiligheid en hygiëne zijn misschien niet hetzelfde tijdens (delen van) je reis. Op sommige bestemmingen is het leven erg eenvoudig, zoals in de Himalaya in Nepal, de Amazone of op safari in Afrika. Toegang tot het internet en zelfs elektriciteit zijn niet overal vanzelfsprekend. Insecten kunnen vervelend zijn, regenbuien kunnen je reis verstoren. Zorg ervoor dat je je inleest in de bestemming en stel je in op de lokale omstandigheden. Bedenk dat reizen voor geweldige ervaringen zorgt, maar er ook onderdelen bij kunnen zitten die je minder leuk vindt. Wees geduldig, vergevingsgezind, open en flexibel, dan zal je een fijnere reis hebben dan wanneer je je eigen standaarden toepast op omgevingen die dit niet aankunnen.

12. Privacy

Voor het boeken van een reis of het lid worden van de nieuwsbrief heeft Bohemian Birds jouw gegevens (en die van de groepsleden) nodig. Jouw gegevens worden zorgvuldig door Bohemian Birds behandeld in overeenstemming met onze Privacy Policy. Jouw gegevens zullen worden verstrekt aan partijen waarmee Bohemian Birds samenwerkt om de reis tot stand te laten komen, zoals de luchtvaartmaatschappij, de autoverhuurder en de accommodatieverschaffer.

13. SGR

Bohemian Birds is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via de SGR-website. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

14. Toepasselijk recht

Op al onze overeenkomsten en op de toepasselijkheid en inhoud van deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Voorstel1

Reisvoorstel ontvangen?

Vul ons formulier in en wij nemen binnen 24 uur contact op. Samen met jullie gaan wij werken aan een uniek en op maat gemaakt reisvoorstel.
Gratis reisadvies